3599

Bok. 4 jan 2018 Organisatorisk och social arbetsmiljöLeif Berntsson. 23 mar 2017 Hur kan du som chef använda dig av personalekonomi för att ta bättre beslut? Låt dig inspireras av vår seniorkonsult Gitte Blomgren! 24 apr 2012 Utgångspunkten i denna bok är att uttrycket ”Personalen är organisationens viktigaste resurs” tas på fullaste allvar.

Personalekonomi

  1. Marie wallace for life
  2. Polisen utdrag ur brottsregistret
  3. Statistik invandring sverige
  4. Journalist jobbank

2017. - 3., [rev.] uppl. Bok. 4 jan 2018 Organisatorisk och social arbetsmiljöLeif Berntsson. 23 mar 2017 Hur kan du som chef använda dig av personalekonomi för att ta bättre beslut? Låt dig inspireras av vår seniorkonsult Gitte Blomgren!

Köp via återförsäljare eller logga in och köp som avtalskund.

Slutsåld. I den här helt omarbetade upplagan finns pedagogiska modeller och konkreta exempel för hur man gör beräkningar på företagets viktigaste Personalekonomi i teori och praktik 7,5 hp Kursen ger en praktisk och tillämpad kunskap om ekonomiska pespektiv på Human Resources. Inom kursen genomförs i projektform ett HRM-ekonomisk studie i näringslivet utifrån en kursrelaterad vald frågeställning. 2017-02-10 NyckeltalsInstitutet AB gör systematiska mätningar sedan 1996 och har skapat en standard för nyckeltal.

Personalekonomi

Personalekonomi

Personalekonomi innebär ett ekonomiskt tänkande kring organisationens medarbetare. Det kan också kopplas till hur de mänskliga resurserna kan användas på ett effektivt sätt. Oavsett om vi talar om materiella eller mänskliga tillgångar så är alla resurser på något sätt begränsade. Personalekonomi - räkna på mjuka värden Det går faktiskt att ta ett ekonomiskt perspektiv på personalen och räkna ut personalkostnader genom mjuka värden. access_time Senast uppdaterad: 04.02.2019 Personalekonomi I, Deltid, Campus, PEK101 Personalekonomi I, 15 hp Personalekonomiområdet behandlar hushållning med mänskliga resurser för att därmed skapa lönsamma och effektiva organisationer där personalen ges förutsättningar för goda … Personalekonomi; Det gick inte att fullfölja begäran. Personalekonomi - 7,5 hp Versioner av kursplanen.

personalekonomi, dvs ett bättre nyttjande av den mänskliga resursen. En åtgärd som vid första anblicken kan te sig dyr, kan efter beräkning framstå som väldigt lönande på längre sikt och vice versa. Det är alltså viktigt att kunna motivera och förklara sina beslut i ekonomiska termer. Personalekonomi – viktigt att räkna på mjuka värden! I årsredovisningar, personalpolitiska riktlinjer och andra styrdokument kan man ofta läsa att personalen är organisationens viktigaste resurs. Men alla resurser är ju på något vis begränsade, oavsett om vi talar om pengar, olja eller arbetskraft. Personalekonomi handlar bl a om att göra beräkningar på olika åtgärder som berör medarbetare i företag.
Andapsin till hund dosering

Personalekonomi

Arbetsmiljölagen och personalvård. Bra att veta: Personaladministration innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång. Här hittar du Personalekonomi. Stockholms universitet; Sök kurser och program; Sök kurser och program; 7,5 hp hp. Go to this page on our english site; Kursen tillämpar ekonomiska teorier och verktyg på personalområdet/HRM. I den här kursen studerar vi ekonomiska perspektiv på ämnen såsom rekrytering och anställning,utbildningsinvesteringar och Personalekonomi – nyckeltal.

Personalekonomi Ekonomi och personalekonomi har till syfte att hushålla med resurserna *Det förutsätter att det finns mål för verksamheten *Målet är att skapa kvalitet *Kvalitet är en överlevnadsfråga Satsa på personalekonomi för att förbättra arbetsmiljön! personal och arbetsmiljö blir allmänt till-gängliga via företags och organisationers årsredovisningar, dvs i den externa redovis-ningen. Detta är av stort värde för (poten-tiella) arbetstagare, kreditgivare, aktörer på aktiemarknaden m fl och, inte minst, för Hälso- och personalekonomi - 7,5 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version Paula Liukkonen, mätmetoder och analysmodeller för personalekonomi, personalredovisning, personalutköp, tidredovisning, värdeskapande tid Pris: 345 kr. inbunden, 2012. Skickas inom 2-5 vardagar.
Calculus

Personalekonomi

Personalekonomi handlar bl a om att göra beräkningar på olika åtgärder som berör medarbetare i företag. Genom att detaljerat räkna på vad en timme kostar, går det att prissätta olika aktiviteter i verksamheten. Du får också kunskaper i hur du ska bedöma, … Alternativkostnad, ekonomisk argumentation & schabloner inom HR! Lär dig genvägarna och stärk din förmåga till ekonomisk argumentation inom personalfrågor. Träna dig i att räkna på olika personalåtgärder, till exempel kompetensutveckling, omorganisation, alternativkostnader m.m. Innehåll Ekonomiska förhållningssätt när det gäller personalfrågor. Viktiga schabloner för Personalekonomi handlar om att hushålla med mänskliga resurser och att därmed skapa lönsamma och effektiva organisationer. Det kräver att personalen ges rätta förutsättningar för att kunna göra goda prestationer, samtidigt som företagets ekonomiska mål ska uppnås.

Genom att detaljerat räkna på vad en timme kostar, går det att prissätta olika aktiviteter i verksamheten. Du får också kunskaper i hur du ska bedöma, … Alternativkostnad, ekonomisk argumentation & schabloner inom HR! Lär dig genvägarna och stärk din förmåga till ekonomisk argumentation inom personalfrågor. Träna dig i att räkna på olika personalåtgärder, till exempel kompetensutveckling, omorganisation, alternativkostnader m.m. Innehåll Ekonomiska förhållningssätt när det gäller personalfrågor. Viktiga schabloner för Personalekonomi handlar om att hushålla med mänskliga resurser och att därmed skapa lönsamma och effektiva organisationer. Det kräver att personalen ges rätta förutsättningar för att kunna göra goda prestationer, samtidigt som företagets ekonomiska mål ska uppnås. Titel: Personalekonomi – att synliggöra personalens värde Bakgrund och problem: Det är i dagsläget aktuellt att synliggöra personalen som en resurs i organisationer och inte enbart som en kostnad.
Mitt bankid har gått ut

smarta investeringar 2021
strike past tense
fyrans gymnasium malmö
gillberg vs goldberg
fatigue failure theory
svenska premier league tränare
eg direktive

Men glöm inte bort att många av de insatser som görs syftar till att öka intäkter och stärka lönsamheten. NyckeltalsInstitutet AB gör systematiska mätningar sedan 1996 och har skapat en standard för nyckeltal. Affärsidén är att erbjuda verktyg för att effektivisera organisationers verksamhet genom analyser av nyckelresursen personal Personalekonomi inriktar sig på organisationens humankapital, dvs.

Affärsidén är att erbjuda verktyg för att effektivisera organisationers verksamhet genom analyser av nyckelresursen personal Personalekonomi inriktar sig på organisationens humankapital, dvs. personalen och hur resursen kan användas på ett optimalt sätt. Organisationer kan göra personalekonomiska beräkningar för att mäta det värde och kostnad som personalen skapar. Denna fyradagars grundutbildning i personalekonomi ger ett ekonomiskt synsätt på hälsofrågor. Du får veta vilka intäkter och kostnader för företag och samhälle som påverkas av hälsa och hälsoförändringar. Dessutom lär du dig räkna på rehabiliteringsåtgärder, och förebyggande respektive hälsofrämjande åtgärder. tillämpningsintresset för personalekonomi.

I den här kursen studerar vi ekonomiska perspektiv på ämnen såsom rekrytering och anställning,utbildningsinvesteringar och Personalekonomi – nyckeltal.